Grundskolor i Marks kommun

Senast uppdaterad den 16 februari 2024

I Marks kommun finns 16 grundskolor varav det finns högstadium på fyra.

Alla skolor finns presenterade i menyn till vänster. På respektive skola finns information via en karta om skolans upptagningsområde. Där framgår även om och inom vilka årskurser elever berättigas till skolskjuts.

Där finns kontaktuppgifter till skolan, rektor, elevhälsan med flera.

Sjukanmälan elever

Läs på sidan om V-klass hur du anmäler.

Skolornas scheman

Klicka här och välj skola.

 

Skolornas upptagningsområden och skolskjutszoner

Karta för läsåret 23/24.

Karta för läsåret 24/25.

Publicerad av: Marks kommun