Skolstart och val av skola

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022

Den 15 november till den 9 januari kan du som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 kommande läsår göra Skolval för ditt barn.
Klicka på länken längre ner på sidan för att logga in i tjänsten. Välj sedan Skolval i toppmenyn.

Translate the text into other languages ​​in the menu above.

Rätt till utbildning regleras i skollagen och skolplikten inträder på höstterminen det år barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet få skjuta upp skolstarten ett år. Det är också möjligt att börja ett år tidigare. 
De elever som ska börja förskoleklass och årskurs 7 har möjlighet att välja skola. Den som inte valt placeras på den skola hen tillhör geografiskt. Beslut om höstens skolplacering meddelas under våren.

Skolplacering

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Men om inte alla som önskar får plats på en skola ska eleven placeras på annan skola om en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet blir åsidosatt.

Marks kommun använder följande urval när elever placeras.

  • Barn som ska börja förskoleklassen och har syskon i årskurs F-5 på den sökta skola har företräde.
  • Barn placeras utifrån relativ närhet.

Relativ närhet

 

I bilden ovan beskrivs den relativa närheten. Båda eleverna önskar plats i Skola A och det är den närmaste skolan för båda. Elev 1 har längre till Skola B jämfört med Elev 2. Därför placeras Elev 1 i Skola A och Elev 2 i Skola B.

Skolskjuts vid val av skola 

Elev som väljer annan skola inom kommunen än den vars skolpliktsområde eleven tillhör kan ha rätt till skolskjuts enligt särskilda regler. Vid val av skola utanför Marks kommun har eleven ingen rätt till skolskjuts. Läs mer på skolskjutssidan, länk nedan.

Byte av skola

Har du önskemål om att byta skola för ditt barn, kontakta rektor på den önskade skolan.

Publicerad av: Marks kommun