Studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad den 16 mars 2020

Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Vägledningen är en process och när den blir en naturlig del av undervisningen när lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar ökar kvalitén.

Vägledning omfattar information, rådgivning, vägledning och karriärhantering och ska ses som en del av det livslånga lärandet.

Har du frågor om olika val under din studietid såsom gymnasieval, val till universitet och högskola eller arbetsmarknad, kan du vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Utöver studievägledning kan du även få information om ansökningstider och antagning till olika utbildningar.

Studie- och yrkesvägledare Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun