Studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad den 20 augusti 2021

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till ungdomar och vuxna som vill ha vägledning och information om utbildning och yrkesval. Behöver du hjälp med din framtidsplanering? En studie- och yrkesvägledare kan stötta dig när du behöver reda ut dina tankar och idéer om framtiden och hjälpa dig att nå ditt mål.

Vägledning omfattar information, rådgivning, vägledning och karriärhantering och ska ses som en del av det livslånga lärandet.

Har du frågor om olika val under din studietid såsom gymnasieval, val till universitet och högskola eller arbetsmarknad, kan du vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Utöver studievägledning kan du även få information om ansökningstider och antagning till olika utbildningar.

Studie- och yrkesvägledare i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun