Sidans innehåll

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda pengar och andra resurser på ett sätt som inte skadar miljön eller människors välbefinnande.

En ekonomisk hållbar kommun

I Marks kommun jobbar vi mycket för att vara ekonomiskt hållbara. Vi har ett program som heter Hållbara Mark 2030, där vi använder våra pengar för att främja miljön och socialt välbefinnande. Vi försöker använda våra resurser på ett smart sätt, för att vi vet att de inte är oändliga.

Hushålla och förvalta resurser

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder att hushålla med och förvalta ändliga resurser. Att vara ekonomiskt hållbar handlar just om att vara smart med begränsade resurser. I Marks kommun ser vi det som att utvecklas ekonomiskt utan att skada miljön eller människors välbefinnande. Att ha en bra ekonomi är ett medel och en förutsättning för att kunna jobba mot ett hållbart samhälle. Om vi tar hänsyn till både miljön och människor i vår ekonomiska utveckling, kommer vi ha en stark ekonomi som klarar av svåra tider. Välfärden ska vara bra för både miljön och människor.

Inköp och upphandling

När vi köper in saker och tecknar avtal försöker vi vara hållbara. Vi har blivit bättre på att köpa utifrån upphandlade avtal. Detta betyder att vi nu köper 92 procent av våra saker från avtal. Vårt mål är att nå 95 procent. Det här hjälper oss att göra hållbara inköp och upphandlingar.

Budget

Vi jobbar också hållbart med våra placeringar och lån. I juni 2022 bestämde kommunfullmäktige att våra placeringar och lån .

Miljön och människors välbefinnande är utgångspunkten i vår budgetberedning. Det är viktigt att alla tre hållbarhetsdimensionerna tas med när vi planerar för ett hållbart samhälle.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen