Sidans innehåll

Om hållbarhetsarbete i Mark

Marks kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Arbetet med hållbarhet, grundat i FN:s Agenda 2030, är en integrerad del av Marks kommun genom programmet Hållbara Mark 2030.

Hållbarhetsprogrammet

FN:s Agenda 2030 är ett politiskt antaget dokument för hållbar utveckling som består av 17 globala mål. Målen är odelbara och kopplade till varandra. Det vill säga att alla mål är lika viktiga och att framgång för ett av målen ger positiva effekter på andra mål. Agenda 2030 utgår från tre dimensioner av hållbar utveckling: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

I Mark gör vi hållbarhet med utgångspunkt i programmet Hållbara Mark 2030, vilket ger en gemensam färdriktning för kommunens arbete med hållbarhet.

Hållbarhetsprogrammet består av tre principer och fyra temaområden som anger vad Marks kommun ska prioritera fram till år 2030 för att nå Agenda 2030. Precis som med målen i Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensionerna är samtliga delar i programmet avhängiga varandra och formar en helhet tillsammans.

Du kan läsa kommunens hållbarhetsprogram i sin helhet via pdf nedan.

Hållbara Mark 2030 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen