Sidans innehåll

Notarius publicus

Notarius publicus är en person som har fått ett statligt förordnande att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden med mera.

Notarius publicus är latin och betyder offentlig skrivare. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat:

  • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar.
  • att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
  • att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
  • att utfärda apostille.

För sina tjänster tar Notarius publicus ut en avgift.

Kontaktuppgifter

Notarius publicus i Mark är Joakim Gillersten

För tidsbokning och prisuppgift:
Telefon: 0300-710 18
Mejladress: joakim@gillersten.com

Besöksadress:
Advokatbyrån Gillersten
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka

Postadress:
Advokatbyrån Gillersten AB
Energigatan 12
434 37 Kungsbacka

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning