Romane-arli - Romani-arli

Zdravo hem dobrodoslo sijen ki Marks komuna!

Milo I amengje so sijen zaintereserime kotari Mark.Ki akaja webbstrana shaj te araken informacija sar I te zivinelpe akate hem isto kotar I griza chavengje sa dzi o zdravstvo hem skolstvo hem slobodno aktivnostija.Sa o informacije I ki svedsko chib.Te isi tut nesto te puche bashi I komuna uvek sijan dobrodoslo te obratinetut dzi ko amaro Kontaktcenter.Amen vakeraja svedsko hem englesko chib.

Jek javer predlogo I te posetinen www.informationsverige.se External link, opens in new window.. Akaja I jek webbstrana bashi i Svedska tuke so sijan azulanti ili nedavno dobingjan tli boravichnodozvola. Odote isi informacija ko razno chiba.

Kontaktcenter

Mejladreza: kontaktcenter@mark.se

Phone: 0320-21 70 00

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning