Sidans innehåll

Kontakta politiker

Ta kontakt med de politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Det är viktigt att de som representerar dig får veta vad du tycker.

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga invånare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånare. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, gator ska skötas.

Förtroendemannaregistret

I kommunens förtroende­mannaregister hittar du uppgifter om de personer som sitter i kommunens olika nämnder och styrelser. Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens nämnder

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden de olika nämnderna har i Marks kommun.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning