Sidans innehåll

Sammanträdesdagar 2024 för nämnderna i Marks kommun

Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott, bolag, råd och beredningar.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

25

22

21

18

23

18 (19)

22

19

17

14

12

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31

28

27

24


5, 12


28

25

23

20

18

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

10, 17

7, 21

6, 13

10, 15

2, 8

12


14, 21

4, 11

2, 9

6, 13

4

24


20

17, 22

15, 22
18

16

27

29

29
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


8

14

11

16

139

10

21

11

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

25

29


4

2, 30

 


29

26


7

5

Bygg- och miljönämnden sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


8

14

11

16

17


29

12

24

21

19

Funktionshinderrådet sammanträder klockan 13.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


1328
10


26


Kultur- och fritidsnämnden sammanträder klockan 13.15

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


21


11

16

1312

24


5

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder klockan 13.15

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


8

27


2, 3029


10

21


Socialnämnden sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

25


20

1716

14

18

16

Socialnämnden sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


6

11


6

32, 30


4

2

Omsorgsnämnden sammanträder klockan 13.15

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

25


20

1716

14

18

16

Omsorgsnämnden sammanträder klockan 13.15

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


6

11


6

32, 30


4

2

Pensionärsrådet sammanträder klockan 14.00

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


1530
12


28


Teknik- och servicenämnden sammanträder klockan 13.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

25

22

21

25

16

1312

24

21

19

Teknik- och servicenämnden sammanträder klockan 13.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

11

8

7

11

2, 3029


10

7

5

Valnämnden sammanträder klockan 15.30
Den 9 juni på valdagen och 12 juni (onsdagsräkning) fastställs tid för sammanträde senare.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


13

12

9

7

9, 123

15Överförmyndarnämnden sammanträder klockan 14.00

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

19

18

15

20

17


26

23

21

25

16

Spinnerkan sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

  

4

19

20
23

  

2

Marks Energi AB sammanträder klockan ?

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 137 74  10 1210

Marks Bostad AB sammanträder klockan 08.30

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 1312 711  10 510

Marks FAstighet AB sammanträder klockan 16.00

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 612 7
  10 26

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning