Sidans innehåll

Grafisk profil

Marks kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke. I det dagliga arbetet vid kontakter med medborgarna i Mark använder vi alltid Marks kommuns grafiska profil, samma sak gäller vid intern kommunikation.

Kommunens grafiska profil

Den grafiska profilen för Marks kommun används för att det inte ska råda någon tvekan om att det är organisationen Marks kommun som står bakom informationen. Oavsett vad vi gör och var vi syns ska det vara lätt för dig att se att det är vi som kommun som står bakom det budskap du läser.

Grafisk profil för Marks kommun Pdf, 990.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Logotype för Marks kommun

Kommunorganisationens logotyp är vårt kommunvapen med kommunnamnet intill. Det används av kommunen som organisation. Du kan exempelvis använda logotypen vid evenemang som sker i samverkan med kommunen.

Kontakta kommunikationsenheten om du behöver vår logotype.

Platsvarumärket Mark är till för alla

Vi har också ett platsvarumärke kopplat till Mark som plats. Platsvarumärket Mark ska användas i samband med aktiviteter som berör och beskriver Mark som geografisk plats. Platsvarumärket kan användas tillsammans med kommunens logotyp eller tillsammans med andra användare i olika typer av samarbetsprojekt. Det betyder att alla aktörer som verkar i Mark är välkomna att använda logotypen tillsammans med egen logotyp. Det gäller allt från privata företag och organisationer till enskilda invånare i Mark så länge syftet är att framhäva verksamheten äger rum i Mark.

Grafisk profil för platsvaraumärket Mark Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för platsvarumärket Mark

Kontakta kommunikationsenheten om du behöver logotypen för platsvarumärket.

Kontakta kommunikationsenheten

Mejladress: kommunikation@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning