Sidans innehåll

Postlistor

Här kan du ta del av kommunens postlistor. De publiceras varje vecka och ligger kvar på webben i fyra veckor.

Varje dag skickas post till och från Marks kommun. En stor del registreras i kommunens diarium. Om du önskar ta del av något från postlistan, kontaktar du den nämnd som handlingen tillhör. Märk din förfrågan med ”Begäran om allmän handling”.

Kontaktuppgifter till nämnder i Marks kommun

Här kan du läsa mer om kommunens diarium

Barn och utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn- och utbildningsnämnden postlista 240415-240421.pdf Pdf, 92 kB. 92 kB 2024-04-22 11.48
Barn- och utbildningsnämnden postlista 240422-240428.pdf Pdf, 105.6 kB. 105.6 kB 2024-04-29 08.50
Barn- och utbildningsnämnden postlista 240429-240505.pdf Pdf, 88.3 kB. 88.3 kB 2024-05-06 11.16
Barn- och utbildningsnämnden postlista 240506-240512.pdf Pdf, 18.9 kB. 18.9 kB 2024-05-14 10.46

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen postlista 20240415-20240421.pdf Pdf, 140.6 kB. 140.6 kB 2024-04-22 12.52
Kommunstyrelsen postlista 20240422-20240428.pdf Pdf, 195.6 kB. 195.6 kB 2024-04-29 14.19
Kommunstyrelsen postlista 20240429-20240505.pdf Pdf, 151.8 kB. 151.8 kB 2024-05-06 15.07
Kommunstyrelsen postlista 20240506-20240512.pdf Pdf, 125.4 kB. 125.4 kB 2024-05-13 13.24

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kultur- och fritidsnämndens postlista 240415-240421.pdf Pdf, 103.7 kB. 103.7 kB 2024-04-22 15.37
Kultur- och fritidsnämndens postlista 240422-240428.pdf Pdf, 107.6 kB. 107.6 kB 2024-04-29 14.29
Kultur- och fritidsnämndens postlista 240429-240505.pdf Pdf, 85.3 kB. 85.3 kB 2024-05-06 11.18
Kultur- och fritidsnämndens postlista 240506-240512.pdf Pdf, 87.9 kB. 87.9 kB 2024-05-13 11.02

Omsorgsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omsorgsnämndens postlista 240415-240421.pdf Pdf, 397.2 kB. 397.2 kB 2024-04-22 13.30
Omsorgsnämndens postlista 240422-240428.pdf Pdf, 405.8 kB. 405.8 kB 2024-04-29 14.20
Omsorgsnämndens postlista 240429-240505.pdf Pdf, 391.8 kB. 391.8 kB 2024-05-06 15.33
Omsorgsnämndens postlista 240506-240512.pdf Pdf, 404.2 kB. 404.2 kB 2024-05-13 15.10

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Socialnämndens postlista 240415-240421.pdf Pdf, 394.4 kB. 394.4 kB 2024-04-22 13.31
Socialnämndens postlista 240422-240428.pdf Pdf, 404.8 kB. 404.8 kB 2024-04-29 14.20
Socialnämndens postlista 240429-240505.pdf Pdf, 401.3 kB. 401.3 kB 2024-05-06 15.33
Socialnämndens postlista 240506-240512.pdf Pdf, 402.9 kB. 402.9 kB 2024-05-13 15.10

Teknik- och servicenämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Teknik- och servicenämnden postlista 240415-240421.pdf Pdf, 86 kB. 86 kB 2024-04-22 16.02
Teknik- och servicenämnden postlista 240422-240428.pdf Pdf, 85.1 kB. 85.1 kB 2024-04-29 10.30
Teknik- och servicenämnden postlista 240429-240505.pdf Pdf, 69.3 kB. 69.3 kB 2024-05-06 09.24
Teknik- och servicenämnden postlista 240506-240512.pdf Pdf, 86.4 kB. 86.4 kB 2024-05-14 15.32

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har upphört med att publicera postlistor. Vid förfrågningar vänligen kontakta bmn@mark.se

Valnämnden

Valnämnden har väldigt lite post in och ut per vecka varför inga postlistor publiceras för verksamheten. För frågor kontakta vn@mark.se

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens verksamhet har flyttat till ny organisation. För att begära ut handlingar kontakta ofm@varberg.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning