Näringslivskontoret

Bild på medarbetare på näringslivsenheten. Från bakre raden från vänster: Åsa Qvist Ek, Camilla Olsson, Malin Silow, från främre raden Stina Hallhagen och Lotta Bergenholtz

Foto: Bakre raden från vänster: Åsa Qvist Ek, Camilla Olsson, Malin Silow. Främre raden från vänster: Stina Hallhagen och Lotta Bergenholtz

Senast uppdaterad den 14 december 2023

Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun. Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Att driva företag i Mark

Företag ska vilja flytta hit tack vare de goda förutsättningarna och det positiva näringsklimatet. Det ska vara lätt att rekrytera kompetent personal och arbetsmarknaden ska vara attraktiv. Marks kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen. Strävan är att i möjligaste mån underlätta hanteringen, exempelvis i samband med bygglov, för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt.

Näringslivskontoret - länken mellan företagare och kommunen

Näringslivskontoret är länken mellan dig som företagare och kommunens olika verksamheter. Vi arbetar för att näringslivet snabbt, enkelt och lättillgängligt erbjuds en väg in i kommunen. Den kommunala servicen är ett viktigt uppdrag för oss för att underlätta och skapa förutsättningar för näringslivet i Mark att växa.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Bjud in oss - vi vill delta! Både till företagsbesök men även till andra relevanta aktiviteter.
  • Synpunkter - tyck till om oss och med oss!
  • Feedback - hör av er med förbättringsförslag!

Tillsammans kan vi göra näringslivsklimatet ännu bättre!

Publicerad av: Marks kommun