Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Här kan du filtrera på ort, status och kategori för att hitta det projekt du söker.

10 träffar

 • Karta som visar vägavstängningen

  Skene

  Gästgivaregatan blir mer trafiksäker

  I juni 2023 började vi att bygga om Gästgivaregatan i Skene. Detta för att skapa en bättre bo- och trafikmiljö. Vårt mål är att alla – inte minst våra barn och äldre – ska kunna gå, cykla och färdas tryggt och säkert.

 • Illustration av nya Ängskolan i Skene.

  Skene

  Högstadieskola i Skene

  Hösten 2022 började arbetet med den nya högstadieskolan i Skene som ersätter Ängskolan.

 • Bilden visar en karta över förskolebyggnaden.

  Ej angivet

  Lisakullas förskola i Sätila

  Hösten 2023 startades byggprojektet med den nya förskolan i Sätila, Lisakullas förskola.

 • Illustration som visa rör. 

  Öxabäck

  Renovering av ledningar i Öxabäck

  Vi ser över och renoverar vatten- och avloppsledningar i Öxabäck. Syftet är att undvika läckor i vattenledningar och minska mängden regnvatten som tränger in i otäta avloppsledningar.

 • Bilden visar en karta över sjön Lygnern. 

  Ej angivet

  Sjöledning i Lygnern

  Här hittar du samlad information om sjöledningen i Lygnern.

 • Illustration över skene förskola

  Skene

  Skene förskola

  Våren 2023 startade byggprojektet med den nya förskolan i Skene. Här finns plats för 120 små markbor att hoppa i vattenpölar, gunga högt, rita streckgubbar och sjunga ramsor i framtiden.

 • Bilden visar en karta över området vid Skene skog.

  Skene

  Utbyggnad Skene skog

  I maj 2023 började vi bygga ut för vatten, avlopp, dagvatten och gata i Skene skog. Det är förberedande arbeten för att industriområdet ska kunna växa i framtiden. Under våren 2024 startas även arbete med att förbereda ny tomtmark i området.

 • En symbolbild som visar en kran med en vattendroppe. 

  Sätila

  Vatten- och avloppsutbyggnad i Almered/Bolg

  Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Almered/Bolg. Syftet är att säkerställa att alla som bor i området får rent dricksvatten och bra omhändertagande av avloppsvatten – nu och i framtiden.

 • En symbolbild som visar en kran med en vattendroppe. 

  Sätila

  Vatten- och avloppsutbyggnad i Dyrenäs och Flohult

  Vi bygger nytt ledningsnät för vatten och avlopp i Dyrenäs och Flohult. Syftet är att säkerställa att alla som bor i området får rent dricksvatten och bra omhändertagande av avloppsvatten – nu och i framtiden.