Markförslaget en ny digital arena för ökat medborgarinflytande

Senast uppdaterad den 1 mars 2024

Markförslaget som införs den 1 mars 2024 är en ny form av medborgarförslag i Marks kommun. Tanken bakom Markförslaget är att öka engagemanget hos invånarna och att stärka lokaldemokratin.
– Markförslaget ger ökade möjligheter till delaktighet och inflytande genom att man kan lämna förslag för att förbättra och utveckla kommunen. Samtidigt öppnas också möjligheten för alla invånare att stödja andras inlämnade förslag, säger Lars Landrö som är utredare i Marks kommun

Bygger på ett medborgarförslag

Markförslaget fungerar som en digital e-tjänst på kommunens webbplats där man kan lämna förslag på förbättringar inom kommunens olika verksamheter. Det ersätter det tidigare medborgarförslaget och ger bättre möjlighet att lämna förslag på elektronisk väg.

– Ett Markförslag som får stöd av 50 eller flera personer efter 60 dagar överlämnas för politisk behandling till ansvarig nämnd eller styrelse, säger Lars Landrö.

– Förutom en snabbare hantering av inkomna förslag, så är en stor fördel att politiker kan få en större insikt i vad som är viktigt för invånarna, fortsätter han.

Vem kan lämna förslag?

– Alla som är folkbokförda, äger fastighet eller driver verksamhet i Marks kommun är välkomna att lämna förslag. Detta omfattar även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

För att lämna ett Markförslag krävs användning av e-legitimation, men även om man måste legitimera sig, så kan man välja att inte synas med sitt namn på webbplatsen vid publicering.

– Om man själv inte har möjlighet att lämna ett Markförslag digitalt, så kan man vända sig till kontaktcenter i kommunhuset i Kinna så hjälper de gärna till, säger Lars Landrö

Alla förslag granskas 

Alla inkomna förslag granskas av kommunens personal för att säkerställa att de inte är olagliga, diskriminerande eller rasistiska. Därefter publiceras förslagen på mark.se och är tillgängliga för allmänheten att stödja i 60 dagar.

Här kan du läsa mer om Markförslaget, lämna förslag och rösta på andra.

Markförslaget

Kortpodd om Markförslaget

Om du vill vill veta mer om arbetet kring Markförslaget, så kan du här lyssna på en kortpodd där utredare Lars Landrö berättar mer om Markförslaget och om arbetet bakom. Podden Vi är Mark (Extern länk till Spotify)

Publicerad av: Marks kommun