Politik

Bild på kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad den 23 februari 2018

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs direkt av de röstberättigade. Kommunfullmäktige väljer i sin tur de politiker som sitter i kommunstyrelsen, de tio facknämnderna och fyra bolagen.

I kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark. Politikerna bestämmer vad som ska göras i kommunen och de cirka 3 000 anställda i Marks kommun ser till att det blir gjort.   

Mandatperioden 2014-2018 är det Markalliansen samt Markbygdspartiet som svarar för den politiska ledningen i Marks kommun och besätter ordförandeposten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Markalliansen består av Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Mandatfördelning 2014-2018

Resultatet av valet 2014 är att det finns tio partier representerade i kommunfullmäktige i Mark med följande mandatfördelning (av totalt 51 mandat):

Partier                                                          Antal mandat

Centerpartiet                                                         6

Folkpartiet Liberalerna                                        2

Kristdemokraterna                                               2

Markbygdspartiet                                                 4

Marks oberoende demokrater                           2

Miljöpartiet                                                            2

Moderaterna                                                         8

Socialdemokraterna                                            16

Sverigedemokraterna                                          5

Vänsterpartiet                                                       4

Publicerad av: Marks kommun