Politik

Senast uppdaterad den 3 januari 2023

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs direkt av de röstberättigade. Kommunfullmäktige väljer i sin tur de politiker som sitter i kommunstyrelsen, de tio facknämnderna och fyra bolagen.

I kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark. Politikerna bestämmer vad som ska göras i kommunen och de cirka 3 600 anställda i Marks kommun ser till att det blir gjort. Nästan alla politiker utför sina uppdrag vid sidan om sina vanliga arbeten eller annan sysselsättning. De enda som är heltidsanställda av kommunen är de två kommunalråden. Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten i kommunen och ett kommunalråd (oppositionsråd) företräder minoriteten. De två är ordförande samt vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Mandatfördelning 2022-2026

Resultatet av valet 2022 är att det finns åtta partier representerade i kommunfullmäktige i Mark med följande mandatfördelning (av totalt 51 mandat):

Partier Antal mandat
Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 4
Moderaterna 10
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 1
Miljöpartiet 1
Sverigedemokraterna 10

Publicerad av: Marks kommun