Politik

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs direkt av de röstberättigade. Kommunfullmäktige väljer i sin tur de politiker som sitter i kommunstyrelsen, de tio facknämnderna och fyra bolagen.

I kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Mark. Politikerna bestämmer vad som ska göras i kommunen och de cirka 3 000 anställda i Marks kommun ser till att det blir gjort.   

Mandatperioden 2018-2022 är det Socialdemokraterna tillsammans med Centern och Liberalerna som svarar för den politiska ledningen i Marks kommun och besätter ordförandeposten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Mandatfördelning 2018-2022

Resultatet av valet 2018 är att det finns åtta partier representerade i kommunfullmäktige i Mark med följande mandatfördelning (av totalt 51 mandat):

Partier Antal mandat
Socialdemokraterna 15
Vänsterpartiet 4
Moderaterna 9
Centerpartiet 8
Kristdemokraterna 3
Liberalerna 3
Miljöpartiet 1
Sverigedemokraterna 8

 

 

Publicerad av: Marks kommun