Sidans innehåll

Borgerlig begravning

Alla kan välja att begravas borgerligt, också den som är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund.

När en person har avlidit är det de anhöriga som tar beslut om hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga av någon anledning inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Till skillnad från en kyrklig ceremoni styrs den borgerliga begravningen inte av något regelverk. Vid en borgerlig begravning kan de anhöriga fritt välja musik och andra inslag och ceremonin kan vara helt fri från religiösa inslag. På så sätt kan begravningsakten utformas på ett personligt sätt med hänsyn till den enskildes vilja och livsåskådning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till att ordna det mesta som rör begravningen.

Begravningsförrättare/officiant

Den som leder en borgerlig begravning kallas för begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella regler eller krav på behörighet för att få ha den uppgiften. Du kan be en vän eller släkting att hålla i ceremonin eller så kan din begravningsbyrå hjälpa till och föreslå en lämplig person.

Plats för begravningsceremonin

En borgerlig begravning kan äga rum i hemmet, trädgården, vid havet, vid graven eller annan lämplig lokal. De anhöriga kan fritt välja plats för begravningsakten. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift och i detta ingår att få en anvisad lokal utan religiösa symboler för ceremonin. Väljer man annan lokal än den som anvisats innebär det i regel kostnader.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av länsstyrelsen och har till uppgift att granska hur Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska ta tillvara intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Bouppteckning och dödsboanmälan

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning