Trygg och säker

Du som bor, arbetar eller vistas i Marks kommun ska känna dig trygg och säker. Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är därför en av kommunens viktigaste uppgifter.

  • Marks kommun ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar därför tillsammans för att förebygga brott och skapa trygghet.

  • Här har vi samlat information om kommunens ansvar och förberedelse inför en kris och vad du själv behöver tänka.

  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten.