Äldreomsorg

I Marks kommun strävar vi efter att se till att våra äldre invånare kan leva ett gott och meningsfullt liv i en trygg miljö. Vi erbjuder ett brett utbud av stöd och service för äldre personer, anpassat efter individuella behov och önskemål.

  • Du som av något skäl inte längre själva kan sköta dina dagliga personliga och praktiska vardagssysslor, kan få hjälp och stöd.

  • Vi tar ut en avgift för vård och omsorg och hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får.

  • Behöver du extra hjälp i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst.

  • Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stort behov av vård- och omsorgsinsatser.

  • Du kan behöva en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser.

  • Dagträffen är en dagverksamhet för dig som är äldre. Här erbjuder vi social gemenskap, sysselsättning och aktivering.

  • Vill du träffa andra seniorer och ha trevligt tillsammans? Då är du välkommen till frivilligverksamhetens aktiviteter.

  • Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet om något skulle hända dig i din bostad.

  • Du som har hemleverans av matlåda erbjuds varje dag god och näringsriktig mat.