Funktionsnedsättning

Vi erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Funktionsstöd erbjuder flera insatser för dig som bor i Marks kommun och har en funktionsnedsättning.

  • Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver stöd har rätt till det för att klara vardagen.

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp och stöd av kommunen för att få en fungerande vardag.

  • För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning finns två träffpunkter i Marks kommun. För att besöka en träffpunkt behöver du inget beslut från handläggningen. Syftet med träffpunkterna är att ge dig möjlighet till social samvaro och ta del av aktiviteter.

  • Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

  • Personligt ombud är ett fristående stöd för dig över 18 år med en psykisk funktionsnedsättning.

  • Bemötandeguiden är en broschyr som innehåller tips om sådant som är bra att tänka på i mötet med personer med funktionsnedsättning.