Sjukvård och tandvård

Du som har ett långvarigt vårdbehov kan få hjälp med sjukvård i hemmet. Självklart är du som vårdas av oss försäkrad genom patientförsäkring.