Sidans innehåll

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänsten är vårt komplement till den vanliga kollektivtrafiken. Den är till för dig som har ett funktionshinder som hindrar dig från att använda vanlig kollektivtrafik som buss och tåg.

Färdtjänst

Färdtjänst är en transportform för dig som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du som får färdtjänst får vara beredd på att dela bil med andra och att resan inte alltid går den snabbaste vägen från hemmet till resans slutmål.

Kontakta vår färdtjänsthandläggare för att ansöka om färdtjänst. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Här finns ansökningsblankett för färdtjänst. Pdf, 748.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns blankett för lärkarutlåtande för färdtjänst Pdf, 746.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Marks kommuns riktlinjer för färdtjänst. Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst finns för dig som på grund av stor funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik till normala reskostnader.

Du kan då få rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför kommunen. Din funktionsnedsättning måste ha en varaktighet på minst sex månader och resan ska inte kunna ske med vanlig färdtjänst.

Du måste ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och du kan inte själv välja färdsätt. Kommunen ger tillstånd för det färdsätt som ger lägst kostnad för kommunen, med hänsyn tagen till dina behov.

Kontakta vår färdtjänsthandläggare för att ansöka om riksfärdtjänst. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Synpunkter på resa med färdtjänst

Vill du lämna synpunkter på en resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst tar du kontakt med Västtrafik. Det är de som är utförare för färdtjänstresor i Marks kommun.

Telefon: 020–91 90 90

Mejladress: synpunkt@vasttrafik.se

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut eller tandläkare. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för sjukresor. Tänk på att färdtjänst inte ska användas till sjukresor.

Här kan du läsa om vad som gäller för sjukresor inom Västra Götalandsregionen och hur du ansöker om sjukresa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta färdtjänsthandläggare

Telefon: 0320–21 80 75

Mejladress: henrik.pagard@mark.se

Besöksadress: Klockaregatan 15, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen