Sidans innehåll

Synpunkter på vård och omsorg

Vi vill veta vad du tycker om din vård och omsorg. Om du inte är nöjd har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vi tar även gärna emot dina förslag för att vår verksamhet ska bli bättre.

Har du synpunkter på kommunens vård och omsorg?

Har du frågor eller synpunkter på din vård, omsorg eller det bemötande du fått så vänd dig i första hand direkt till verksamheten eller dess chef. Du kan även kontakta socialförvaltningen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen.

Patientnämnden är fristående och opartisk. Verksamheten är reglerad enligt lag. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att du som patient och vårdgivaren förstår varandra bättre.

Det är kostnadsfritt att vända sig till patientnämnden och du har möjlighet att vara anonym. När du vänder dig till Patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på Patientnämndens kansli.

Patientnämnden i Västra Götaland

Telefon: 010–441 20 00,

Mejladress: patientnamnden@vgregion.se

Här finns mer information om patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Tycker du att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS kan du höra av dig till IVO. Du kan också kontakta IVO om du vill uppmärksamma dem på förhållanden inom socialtjänstens verksamheter.

Här finns kontaktuppgifter och mer information om IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt vid synpunkter, klagomål eller beröm

Telefon: 0320–21 79 95

Mejladress: sn@mark.se (IFO, Funktionsstöd)

Mejladress: on@mark.se (Äldreomsorg, Kommunal hemsjukvård)

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen