Nyanländ i kommunen

Här finns information för dig som nyanländ flykting eller invandrare. Här kan du läsa om var du ska vända dig för att få information och hjälp.

  • Kommunen har ansvar att ta emot och ordna bostad till nyanlända som anvisats av Migrationsverket.

  • Svenska för invandrare (sfi) är en kostnadsfri utbildning för dig som är nyanländ i Sverige och som inte har svenska som modersmål.

  • Är du nyanländ eller du som kommer från Ukraina och har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

  • Det är viktigt att du förstår och blir förstådd när du har kontakt med sjukvård, skola, socialtjänst eller andra myndigheter.

  • On these pages you will find information in different languages.