Familj, barn och ungdom

Här hittar du information som rör familj, barn och ungdomar. Du kan bland annat läsa om adoption och föräldraskap.

  • Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. En anmälan om barn som far illa kan göras anonymt av privatpersoner.

  • Socialtjänstens familjeenhet vill stödja familjer så att barn och ungdomar kan växa upp i trygga förhållanden.

  • Här hittar du kommunens stöd till barn och ungdomar. Upptäck vårt förebyggande arbete och Tussilago.

  • Socialtjänsten erbjuder ett brett stöd med olika insatser till familjen. Här finns även information om vår familjerådgivning och familjerätt.