Sidans innehåll

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Ansöka om dödsboanmälan

En dödsboanmälan görs hos kommunens försörjningsstödsenhet. Det är den kommun som var den avlidnes bosättningskommun vid dödsfallet som har att hantera dödsboanmälan. Du hittar kontaktuppgifter till handläggaren på Försörjningstödsenheten längst ner på sidan.

En dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning. Dödsboanmälan ska vara skriftligen och göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras.

Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom, tomträtt eller tillgångar ska bouppteckning göras hos Skatteverket.

Här finns Skatteverkets information om bouppteckning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare dödsboanmälan

Telefontid: Måndag - fredag klockan 8.30 - 9.30.

Telefon: 0320–21 72 19

Öppettider och telefon till vår reception

Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

Telefon: 0320-21 72 25

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen