Sidans innehåll

Privata tomter

Här hittar du en lista över privata tomter, det vill säga tomter som inte ägs av Marks kommun. Det är tomtägare som visat intresse av att finnas med på Marks kommuns hemsida.

För dig som har privat tomt och önskar finnas med på denna sida, kontakta kommunikationsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Typ av tomt

Ort

Kontakt

Tomt för byggnation av småhus.
Tomtstorlek: cirka 1000 kvadratmeter

Idrottsvägen/

Aratorpsvägen i Fritsla

Rolf Ramnegård
0320-134 20
0706-02 34 20

Centralt belägen tomt för byggnation av småhus.
Fastighet: Mark Horred 5:40, Horred
Tomtstorlek: 1120 kvadratmeter.

Horred

Susanne Andersson
sussvbg@hotmail.com

Tomter finns för byggnation, 17 stycken.

Örby, Krok

Wendt Sweden
0320-122 23
0766-28 60 10

Kontakta kommunikationsenheten

Mejladress: kommunikation@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen