Boendemiljö

Här kan du läsa om vad som gäller för allt från radon, skadedjur och ventilation till störande buller, fukt och mögel.

  • Ljud finns ständigt i vår omgivning. Det kan finnas sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande. Det kallas för buller.

  • Upplever du besvär med till exempel lukt eller ventilation i din bostad och du misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Är det du själv som är fastighetsägare har du ett eget ansvar att åtgärda problemet.

  • Radon är en gas som varken luktar eller syns, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

  • Fastighetsägararen är ansvarig för att bostaden hålls fri från ohyra och andra skadedjur.

  • Matos, tobaksrök och avloppslukt är exempel på lukter som kan vara störande. Det kan vara en olägenhet för människors hälsa beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. Om det under längre perioder är störande lukt ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen eller fastighetsägaren. Om det inte hjälper kan du vända dig till mijöenheten.

  • Upplever du att det är för kallt eller för varmt i din bostad ska du kontakta din fastighetsägare.

  • Det är viktigt att luften inomhus inte innehåller skadliga eller irriterade ämnen som kan orsaka sjukdomar och besvär.