Sidans innehåll

Årets barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden delar ut utmärkelsen Årets barn- och ungdomsledare till en person inom idrotten och en person inom andra aktiviteter som kultur och friluftsliv. Syftet är att uppmuntra och lyfta fram engagerade ledare som arbetar med barn och ungdomar inom olika områden.

Barn- och ungdomsledaren ska verka i en förening i Marks kommun.

Vårt syfte med utmärkelsen är att uppmärksamma alla de barn- och ungdomsledare som många gånger i det tysta på sin fritid lägger ner ett stort arbete för att främja barn och ungdomars fostran och utveckling.

Totalsumman för stipendierna uppgår till 5 000 kronor. Utmärkelsen utses i slutet av året.

Mejla kultur- och fritidsnämnden uppgifter på den du tycker ska uppvaktas.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen