Sidans innehåll

Marks miljöpris 2024

Senast den 24 april 2024 ska förslag till pristagare vara inlämnade till bygg- och miljönämnden.

Det är bygg- och miljönämnden som har instiftat miljöpriset som årligen ska delas ut till någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Marks kommun.

Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för att bevara och uppnå en god miljö i kommunen. Årets pristagare offentliggörs och priset delas ut den 6 juni 2024

Vem som helst kan nominera

Vem som helst kan nominera pristagare. Fyll i formuläret nedan på denna sida vem du tycker ska få Miljöpriset.

OBS! Senast den 24 april 2024 ska förslag till pristagare vara inlämnade till bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden utgör jury och utser pristagare.

Kriterier

Pristagare ska uppfylla minst en av följande punkter:

  • Någon som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället,
  • Någon som bidragit till god stads- eller boendemiljö,
  • Någon som bidragit till naturvårdande insatser,
  • Någon som visat stort engagemang för miljö- och naturvårdsfrågor och verkar därefter.

Nominering till kommunens miljöpris

Här i detta formulär gör du nomineringen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Här fyller du i kontaktuppgifter som mejl eller telefon till den/de nominerade.

Här fyller du i ditt för och efternamn.

Här fyller du in din mejladress.

Här fyller du i ditt telefonnummer.

2023

Anders Wilkes tilldelades miljönämnden i Marks miljöpris 2023. Med ledorden respekt, kunskap och kärlek driver han sitt lantbruk och delar frikostigt med sig av sin kunskap.

2022

Näktergalens förskola har utsetts till 2022 års miljöprisvinnare med följande motivering:

Förskolan har på ett förtjänstfullt sätt , genom en odlingslott, ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget hos barnen på förskolan och deras föräldrar. Förskolan inspirerar till ett hållbart samhälle. Genom praktisk handling får barnen på ett konkret och begripligt sätt förstå sambandet mellan det som växer och maten vi äter samt mellan djur och natur.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen