Sidans innehåll

Mästare i Mark

Vi uppvaktar världsmästare, europamästare, nordiska mästare och svenska mästare i en idrottsgren under året och som bor i Marks kommun.

Vi behöver uppgifter om namn på mästaren, adress, telefonnummer, föreningstillhörighet, idrott, eventuell klassindelning samt plats och datum för mästerskapet.

Följande regler för uppvaktning gäller:

  • Svensk Mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska Riksidrottsförbundet.
  • Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling.
  • Mästare i internationella mästerskap.
  • Mästare skall bo i Marks kommun eller tävla för en förening som är verksam i Marks kommun.

Mejla kultur- och fritidsnämnden uppgifter på den du tycker ska uppvaktas.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen