Sidans innehåll

Bilen och kemikalier

Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfart som är asfalterad. Om du gör det rinner vattnet oftast direkt till en dagvattenbrunn och sedan rinner det ut i i en bäck, sjö eller hav.

Två steg mot en bättre miljö

1. Tvätta din bil i en biltvätt

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet.

2. Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, rester från däck och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Miljöbalken

Det finns inget generellt förbud för tvätt av bil på gata eller den egna tomten i Marks kommun. Det kan dock finnas särskilda regler i vattenskyddsområden.
Följande är dock viktigt att nämna i sammanhanget: Miljöbalken gäller även privatpersoner, till exempel vid biltvätt.
Detta kan till exempel innebära att någon som tvättar sin bil på en gata med avfettningsmedel och avfettningsmedlet rinner ner i en bäck så skulle detta kunna vara ett miljöbrott.

Ytterligare ett exempel på något som skulle kunna vara ett miljöbrott är om någon tvättar sin bil med ett bilschampo och en dricksvattentäkt påverkas. Om det är ett miljöbrott avgörs i varje enskilt ärende i domstol.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen