Sidans innehåll

Kemikalier i hushållet

Sverige strävar mot en giftfri miljö där varor och kemiska produkter inte skadar människor eller naturen. Genom att välja miljömärkta produkter och korrekt hantering av kemikalier kan invånare och företag aktivt bidra till att uppfylla detta nationella miljömål. Läs vidare för praktiska tips om köpval, avfallshantering och förvaring av kemikalier samt information för företag om REACH-förordningen som reglerar kemikalieanvändningen inom EU.

Köp miljömärkta produkter

För att skydda vår miljö från onödiga gifter är det viktigt att både privatpersoner och företag väljer produkter som är miljömärkta. Det gäller exempelvis tvätt- och diskmedel, färg, olja, rengöringsmedel med mera. Använd endast så mycket kemikalier som behövs och undvik överdosering. Farliga kemikalier för miljön eller hälsan är märkta med särskilda faraosymboler. Undvik att köpa sådana produkter. Du kan hitta riktad information för konsumenter på kemikalieinspektionens hemsida.

Startsida - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag med kemikalierester?

När kemikalier blir avfall klassas de ofta som farligt avfall, till exempel lim, färgrester eller rengöringsmedel. Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna farligt avfall på platser som Skene skog eller via Miljöbilen. Det är viktigt att kemikalierester aldrig spolas ned i avloppet, slängs i soporna eller på annat sätt hamnar i naturen. Kemikalier som hamnar i avloppet förorenar sjöar och vattendrag, eftersom de inte kan renas effektivt i avloppsanläggningar. Till exempel kan endast en liter dieselolja förorena en miljon liter vatten och göra det odrickbart.

Källsorteringsguide

Överbliven medicin

Lämna alltid gammal och överbliven medicin till ett apotek. Reningsverken är inte konstruerade för att ta emot läkemedelsrester, vilket kan påverka fiskar och andra vattenlevande djur negativt även vid låga halter.

Förvaring av kemikalier

Förvara kemikalier endast i originalförpackningar för att undvika förväxling och säkerställa korrekt märkning. Om du förvarar flytande kemikalier i ett utrymme med golvbrunn bör du använda invallning, till exempel ett tätt kar. Företag som använder flytande kemikalier ställs generellt inför krav på invallning. Mer information om korrekt förvaring av kemikalier finns i dokument på Kemikalieinspektionens hemsida.

Startsida - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen