Stöd enligt socialtjänstlagen

Senast uppdaterad den 17 januari 2024

Du som av något skäl inte längre själva kan sköta dina dagliga personliga och praktiska vardagssysslor, kan få hjälp och stöd från äldreomsorgen i Marks kommun.

Du som är i behov av hjälp för att klara ditt dagliga liv har rätt att ansöka om det hos kommunen. Din rätt regleras av socialtjänstlagen som ska försäkra att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver.

Ansök om hjälp

Behöver du ansöka om någon form av hjälp ska du vända dig till en biståndshandläggarna i kommunen.
Det kan till exempel vara stöd i hemmet i form av hemtjänst, korttidsboende på Kinnaborgshem eller plats vid något av kommunens äldreboenden. 

Biståndshandläggarna behandlar din ansökan genom att träffa dig vid ett hembesök där ditt hjälpbehov kartläggs tillsammans med dig. Därefter beslutar biståndshandläggare om du har rätt till en insats och vilken hjälp som i så fall är lämplig. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga  detta hos Förvaltningsrätten, läs mer om detta under Dokument längre ner på sidan.

Samordning av hjälp

Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut kan vara med vid hembesöket för att stödet till dig ska kunna utformas på bästa sätt.

Om du har synpunkter eller undrar över något, är du välkommen att kontakta oss.

Publicerad av: Marks kommun