Sidans innehåll

Anhörig till någon som är äldre

Att stödja eller vårda en närstående som är äldre ger glädje och mening, samtidigt som det kan vara betungande. För att du som anhörig ska orka hjälpa, kan du själv behöva råd och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation.

Vem är anhörig?

Du som ger omsorg, vårdar, stödjer eller på annat sätt berörs av din närståendes situation är anhörig. Du kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, syster/bror, sammanboende, vän eller granne.

Vem är närstående?

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd eller har omfattande bekymmer i sin livssituation som påverkar den anhörige.

Vilket stöd kan du få av oss?

Stödet du får som anhörig är utformat utifrån dina behov.

Vi erbjuder:

  • samtal, information och rådgivning
  • anhöriggrupper
  • föreläsningar och öppet hus
  • hälsofrämjande aktiviteter
  • avlösning

Mer information om olika former av anhörigstöd hittar du på vårdguiden 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och mer information

Anhörigstödet är en kostnadsfri service och vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del, är du välkommen att höra av dig! Använd gärna formuläret längre ner på sidan.

Anhörigas Riksförbund är en intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående.

Här hittar du information om Anhörigas riksförbunds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. De arbetar på uppdrag av regeringen.

Här kan du läsa om deras information för anhöriga äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om deras information för anhöriga psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du anhörig till någon med demenssjukdom

Är du anhörig till någon med demenssjukdom och har specifika frågor inom detta område, så finns en demenssjuksköterska i kommunen som du kan vända dig till.

Mer information om stöd vid demens hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter i andra kommuner

På 1177.se finns kontaktuppgifter till andra Sjuhäradskommuners anhörigstöd. Vissa av deras aktiviteter vänder sig även till dig som bor i Marks kommun.

Här hittar du information om andra kommuners anhörigstöd på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan

Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Här finns information om hur Marks kommun behandlar dina personuppgifter.
Kontakta anhörigstöd

Mejladress: anhorigstod@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen