Stöd till familjen

Att vara förälder ger mycket glädje, men det innebär också utmaningar i vardagen. Ibland kan alla behöva råd och stöd i sitt föräldraskap. Därför erbjuder kommunen olika former av stöd för familjer. Hos oss finns flera möjligheter till hjälp för dig som förälder eller för er som familj.

  • Vi erbjuder olika former av stöd som enskilda samtal med förälder eller barn/ungdom, samtal med föräldrar och med hela familjen.

  • Familjerådgivning är till för par som behöver professionell hjälp för att få sin relation att fungera bättre eller få hjälp att separera.

  • Familjerättens arbete utgår från barnets behov. Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar.

  • Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar behöver stöd av en annan familj eller av en annan vuxen.

  • Familjecentrum Prisman är en mötesplats för blivande förälder eller föräldrar med barn mellan 0 år till dess de börjat förskoleklass.

  • Här finns tips på föreläsningar och kurser inom olika ämnen som erbjuds dig som förälder.

  • Information från andra grupper som stödjer barns hälsa och rättigheter genom att ge stöd till föräldrar och viktiga vuxna.