Socialpsykiatri

Senast uppdaterad den 17 juni 2016

Du som har ett psykiskt funktionshinder har möjlighet att få hjälp och stöd av kommunen så att ditt vardagsliv fungerar. Stödet regleras i Socialtjänstlagen.

På undersidorna i menyn hittar du information om bland annat boende, personligt ombud och boendestöd.

Publicerad av: Marks kommun