Sidans innehåll

Information om patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Ersättning enligt patientskadelagen

Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård vid de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen kan du kontakta Länsförsäkringar Älvsborg på mejl eller telefon för information om hur du ska anmäla. I en skriftlig skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av.
  • Orsaken till skadan.
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan.
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning.

Din skadeanmälan ska skickas till

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

Försäkringsnummer: 2416607

Telefon: 0521–27 30 00

Mejladress: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen