Brottsförebyggande arbete

Marks kommun ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar därför tillsammans för att förebygga brott och skapa trygghet.

  • Ett arbetssätt som syftar till att genom samverkan förebygga brottslighet och öka tryggheten i offentlig miljö.

  • Grannsamverkan är ett samarbete mellan kommuninvånare, Marks kommun och Polisen för att förebygga framförallt bostadsinbrott.

  • I Marks kommun har vi olika typer av kameror för att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och förebygga och förhindra brott.