Sidans innehåll

Rådgivning och tips

Att minska energiförbrukningen förbättrar din ekonomi och miljö. Eftersträva ett inomhusklimat som ger hälsa, hygien, komfort och säkerhet.

Förbättra husets värmeisolerande egenskaper

Förbättring av isoleringen i vindsbjälklaget är en åtgärd som relativt snabbt betalar sig.

Minska värmeöverföringen genom fönster

Du kan göra dina fönster bättre på två sätt. Antingen förbättrar du de fönster du redan har, eller så köper du nya fönster som sparar energi. Det finns en smart teknik där du kan lägga till en extra "ruta" på dina befintliga fönster för att göra dem mer isolerade. Det innebär att de släpper igenom mindre värme och ljud, vilket är bra. Detta kan göras utan att det kostar för mycket pengar. Så, genom att göra detta får du varmare fönster, mindre drag och bättre ljudisolering.

Förbättra ventilationen

Om du täpper till ett hus, särskilt ett hus med naturlig ventilation, kan det göra att luftcirkulationen minskar. Det är väldigt viktigt att vidta åtgärder för att se till att det fortfarande kommer in tillräckligt med frisk luft i huset. Men det är också viktigt att göra det på ett sätt som inte gör att du slösar onödig energi.

Modernisering av reglersystemet

Du kan göra olika saker för att förbättra hur ditt värmesystem fungerar. Till exempel kan du installera ett centralt styrsystem för din direktvärme. Det hjälper dig att använda mindre energi samtidigt som du håller det varmt och skönt. Du kan också uppgradera ditt vattenburna värmesystem med en smart reglering och nya termostatventiler för att göra det mer effektivt.

Direktverkande el

I vår kommun har många hus elradiatorer som värmer direkt. Du behöver inte byta ut dem helt. Istället kan du använda samma radiatorer och installera ett centralt reglersystem. Det gör att du kan ha det riktigt varmt och bekvämt hemma samtidigt som du sparar energi. Att göra detta kostar mycket mindre än att köpa helt nya radiatorer.

Energi- och klimatrådgivare

Marks kommuns energi- och klimatrådgivare ger goda råd i energifrågor till kommunens hushåll, företag och organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri.

Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor om uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera.

Du kan också få information om marknadsöversikter och tester med mera.

Kontaktuppgifter

Energi- och klimatrådgivare

Nikolaos Xiarchos

Mejladress: energiradgivning@mark.se

Elnät

nätområden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en interaktiv karta över de svenska lokalnätens nätområden och elområden. Kartan visar vilket elområde ett visst nätområde tillhör, och vem som äger nätet. Kartan uppdateras löpande.

Fjärrvärme

Marks Energi AB 0320 - 21 7600

Lantmännen Agrovärme AB 010 - 556 09 20

Sotare

Sotar`n i Mark Dick Hålldén 0320-140 50

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen