Sidans innehåll

Källsorteringsguide

Här hittar du olika sorters avfall och var du kan lämna det. Klicka på rubrikerna för att få mer information om hur du återvinner i Mark.

Hemma hos dig

Bor du i villa har du två sopkärl hemma, ett för matavfall och ett för restavfall. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation. Bor du i flerbostadshus kan du i många fall lämna dina förpackningar och tidningar i fastighetens miljörum. Saknas det kan du tipsa fastighetsägaren om möjligheten att ansluta till tjänsten.

Läs mer om sophämtning

Symbol för  återvinning av matavfall. Grön bakgrund och ett vit äppelskrutt.

Matavfall är till exempel skal och rens från frukt och grönsaker, kött- och fiskben, skal från skaldjur, kaffesump och kaffefilter, tepåsar och teblad, blommor och blad (inte jord), äggskal och matrester. Men det bästa är såklart att matrester hamnar i din mage istället för avfallspåsen.

Matavfall lägger du i det bruna kärlet som du har hemma. Använd de gröna matavfallspåsarna eller papperspåsar för matavfall. På sidan om sophämtning kan du läsa mer om matavfallspåsar, hätschema och hur du på bästa sätt tar hand om ditt avfall hemma.

Återvinn ditt matfett

Återvinner du matfett rätt kan det bli biogas och andra produkter av det. Gör du fel kan det förstöra ditt avlopp, våra pumpsationer och din diskmaskin. Häll därför avsvalnat matfett från stekpannan bland matavfallet eller torka ur med lite hushållspapper och släng i matavfallspåsen.

Har du stora mängder fett, till exempel efter fritering, låt det svalna och häll det i en plastflaska. Flaskan lämnar du till återvinningscentralen Skene skog. Vill du ha en miljötratt för att enklare samla upp fettet kan du hämta en på återvinningscentralen Skene skog eller i kommunhuset Kinna centrum.

Öppettider och adress kommunhuset Kinna centrum

Öppettider och adress återvinningscentral Skene skog

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall är en resurs! När det kommer till anläggningen krossas ditt matavfall, blandas med vatten, pressas och därefter rötas och omvandlas till biogas och biogödsel. Man kommer långt på lite matrester. 20 bananskal räcker för att en stadsbuss som drivs av biogas kan köra 200 meter. Varje äppelskrutt räknas! Genom att sortera ditt matavfall kan dina potatisskal, äppelskruttar och matrester förvandlas till klimatsmart biogödsel och miljövänlig biogas.

Symbol för återvinning av restavfall. Svart bakgrund och en vit sopsäck.

Restavfall är det som du inte kan sortera på annat sätt, till exempel kuvert, kattsand, hundbajspåsar, innehåll från dammsugarpåsar, snus och cigarettfimpar, blöjor, bindor, servetter, avskjutna fyrverkerier och raketer, pappershanddukar, tandborstar och små plastprodukter som inte är förpackningar.

Restavfall från ditt hushåll lägger du i det gröna kärlet som du har hemma eller i flerfamiljshus, i miljörummets kärl för restavfall.

Lägger du annat än restavfall i ditt gröna kärl som du har hemma kommer vi inte tömma ditt kärl. Återvinn tidningar och förpackningar på en av våra återvinningsstationer. Grovavfall och farligt avfall från ditt hushåll lämnar du på en återvinningscentral.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för slam- och latrintömning. Det är också du som fastighetsägare som ska se till att ordna med sluttömning av din gamla avloppsbrunn efter att din spillvattenledning blivit påkopplad på det kommunala ledningsnätet. Exempel på avloppsbrunn kan vara slamavskiljare, fördelningsbrunn eller sluten tank.

Läs mer om slam och latrin

Symbol för återvinning av grovavfall. Svart bakgrund och en vid trasig fotoram.

Grovavfall är sådant som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, gamla cyklar, stora leksaker, trädgårdsavfall, mindre mängder spillvirke och annat träavfall, julgranar och metallskrot.

I flerbostadshus ska det finnas grovsoprum eller med jämna mellanrum en container för grovsopor. Bor du i villa sorterar och återvinner du ditt grovavfall på en återvinningscentral.

Förläng livslängden på dina prylar

En hel del av grovavfallet kan återanvändas eller återvinnas. Har du hela möbler och annat användbart? Fråga om någon i din närhet har behov av dem. Du kan också lämna dina prylar till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller ge dem till en loppis. Ett annat alternativ är att lägga upp en bortskänkes- eller säljannons på nätet.

Återvinningsstationer

På kommunens återvinningsstationer kan du lämna förpackningar, tidningar, småbatterier och textil.

Läs mer om och hitta en återvinningsstation nära dig

Symbol för återvinning av batterier. Orange bakgrund och ett vitt AA batteri.

Småbatterier kan du lämna i batteriholkar på kommunens återvinningsstationer. I många butiker och på återvinningscentralen Skene skog kan du också lämna dina småbatterier.

Har du större batterier, till exempel bilbatterier, kan du lämna dem på återvinningscentralen Skene skog. Här kan du lämna småbatterier, bilbatterier och löstagbara batterier från till exempel verktyg och leksaker.

Inbyggda batterier som du inte kan ta loss lämnar du som elavfall tillsammans med hela apparaten. Försäljare av varor med inbyggda batterier är skyldiga att ta tillbaka dessa varor.

Symbol för  återvinning av färgade och ofärgade  glasförpackningar. Grön bakgrund och en flaska med vita konturer och en flaska som är hel vit.

Flaskor och burkar i glas återvinner du som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig på en av våra återvinningsstationer. Förpackningar av glas som syltburkar, vin- och spritflaskor, hudvårdsburkar, läskflaskor utan pant och deodorantförpackningar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Så här sorterar du dina glasförpackningar:

 • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.
 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs.
 • Sortera färgat och ofärgat glas var för sig. Är du tveksam så lägg det i behållaren för färgat.
 • Sortera ut pantflaskor för sig.

Det här ska du inte sortera som glasförpackning

 • Porslin, keramik, kristall eller spegel- eller fönsterglas. Det förstör den nya glasmassan. Lämna dem på en återvinningscentral.
 • Glödlampor, lysrör eller lågenergilampor. De räknas som elavfall och innehåller giftiga tungmetaller. Lämna dem på en återvinningscentral.
 • Pantflaskor av glas. Lämna in dem i affären eller på andra ställen som har pantsystem.

Vad händer med glasförpackningarna?

Återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.

Symbol för  återvinning av metallförpackningar. Grå bakgrund och en vit konservburk.

Lämna alla metallförpackningar vid återvinningsstationen. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken och skruvkorkar. Förpackningar av metall som konservburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie och aluminiumformar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Så här sorterar du metallförpackningar:

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs.
 • Böj in vassa lock på konservburken.
 • Tryck ihop de förpackningar som går att trycka ihop.
 • Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.
 • Pantburkar lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem.

Det här ska du inte sortera som metallförpackning

 • Burkar med färg- och limrester är farligt avfall. Lämna dem på en återvinningscentral.
 • Strykjärn, husgeråd och andra metallföremål. Lämna dem på en återvinningscentral.

Vad händer metallförpackningarna?

Viste du att om du återvinner en metallburk så sparar det in energi som räcker till sju timmars tv-tittande? Återvunna konservburkar blir nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Att återvinna metaller sparar mycket energi. Framställningen av nya metaller vid tillverkningen från nybruten malm kräver enorma mängder energi. Metaller går att återanvända oändligt många gånger, så det är dumt att bara kasta dem. Lämnas de in för återvinningen kan de ersätta de nyframställda metallerna som kräver så mycket energi.

Symbol för återvinning av pappersförpackningar. Brun/gul bakgrund och en vit pappkartong i form av till exempel ett mjölkpaket.

Pappersförpackningar kan bli nya förpackningar om du lämnar dem till återvinning. Papper kan återvinnas cirka sju gånger. Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, bärkassar av papper, lådor av wellpapp och omslagspapper.

Så här sorterar du pappersförpackningar:

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs.
 • Ta bort innerpåsar av till exempel plast eller aluminium.
 • Platta till och vik ihop.
 • Lägg mindre förpackningar i större.
 • Skruva av lock och korkar av plast och lägg dem i behållaren för plast.
 • I behållarna för papper kan du även lägga omslagspapper och förpackningar av wellpapp.

Det här ska du inte sortera som pappersförpackningar

 • Tidningar, reklamblad och liknande. Lägg det i behållaren för tidningar.
 • Kuvert ska inte återvinnas som papper. Lägg det bland brännbart.
 • Stora kartonger som inte ryms i behållarna får du inte ställa vid återvinningsstationen. Lämna dem på en återvinningscentral.

Symbol för återvinning av plastförpackningar. Rosa bakgrund och en vit plastförpackning.

Förpackningar av hård- och mjukplast som yoghurtburkar, plastlock, plastdunkar, crème fraiche-burkar, sköljmedelsflaskor, diskmedelsflaskor, plastpåsar, plasttuber, plastfolie, vakuumförpackningar och frigolit lämpar sig utmärkt för materialåtervinning. Av återvunna plastförpackningar görs till exempel trädgårdsmöbler, bullerplank, lastpallar, soppåsar och mycket annat.

Så här sorterar du dina plastförpackningar

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs.
 • Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material.
 • Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar.
 • Pantflaskor av plast (PET) lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem.

Symbol för återbruk och återvinning av hel och trasig textil. Grön bakgrund och en vit t-shirt som är hel och en som är trasig.

Textil som gardiner, kläder och skor kan du lämna i en behållare för återbruk på en av kommunens återvinningsstationer eller på återvinningscentralen Skene skog. Här kan du lämna både hela och trasiga  textilier.

Förläng livslängden på dina textilier

Produktion av kläder och textil har en stor miljöpåverkan. Det viktigaste du kan göra är att ta hand om dina kläder och använda dem så länge det går. Men när de till sist blir ett avfall är viktigt att ta tillvara på materialet så mycket som det går. En hel del av textil kan återanvändas eller återvinnas. Har du hela kläder och annat användbart? Fråga om någon i din närhet har behov av dem. Du kan också lämna dina prylar till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller ge dem till en loppis. Ett annat alternativ är att lägga upp en bortskänkes- eller säljannons på nätet.

Hur återvinns textilier?

Textilier har varit mycket svåra att på riktigt återvinna, så att de blir till råvara till nya textilier. Idag är andelen textilavfall som materialåtervinns mindre än en procent i Sverige, och återvinns främst till trasor. Av det textilavfall som exporteras från Sverige används nära 20 procent som råvara i nya produkter som kompositmaterial, isolering och stoppning i till exempel bilstolar.

De senaste åren har textilåtervinningen tagit stora kliv. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kläder samlas in separat från 1 januari 2025. I den svenska regeringen utreds just nu ett eventuellt producentansvar för textil. Det innebär att man utreder vem som ska sköta insamlingen och vem som ska bekosta den.

Glädjande kan vi se att det slängs lite mindre textil i restavfallet i Marks kommun jämfört med övriga Sverige. I de senaste plockanalyserna låg det strax över 2 procent (viktprocent) textil i restavfallspåsen, jämfört med över 3,5 procent för snitten i övriga Sverige.

Läs mer om textilavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symbol för återvinning av tidningar. Blå bakgrund och en vit tidning.

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas och blir nya tidningar och toalettpapper. I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker.

Så här sorterar du dina tidningar:

 • Ta bort eventuell plast runt tidningen och sortera det som plastförpackning.
 • Lämna tidningarna utan kasse. Varken pappers- eller plastkasse fungerar i återvinningen. Dessutom tar lösa tidningar mindre plats.
 • Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.
 • Ska du sortera anteckningsblock eller annat med spiral kan du låta spiralen sitta kvar. Ta bort den tjockare kartongen på blockets fram- och baksida och återvinn detta som pappersförpackning.

Det här ska du inte sortera som tidningar

 • Kuvert, karbonpapper, klistermärken och post-it-lappar. Det lägger du i restavfallet.
 • Pappersförpackningar, presentpapper, papperskassar och vadderade kuvert. Det lägger du i behållaren för pappersförpackningar.
 • Böcker med hård pärm sorterar du som brännbart på en återvinningsstation eller lämna dem till bokåtervinning på återvinningscentralen Skene skog.

Återvinningscentralen Skene skog

På återvinningscentralen Skene skog får du som privatperson i Mark som betalar renhållningsavgift lämna hushållsavfall. Är du företagare måste du ansöka om passerkort. I Mark har vi också en mobil återvinningscentral som besöker många orter i kommunen.

Läs mer om våra återvinningscentraler

Symbol för farligt avfall, röd bakgrund med vit triangel och utropstecken. Symbol för asbest med röd bakgrunden vit takpanna. Symbol för invasiva växter, grön bakgrund med vit taggigt löv.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna små mängder asbest, maximal vikt är 40 kilo. Fråga personalen på plats för att få hjälp med asbest.Fråga personalen på plats för att få hjälp med asbest. Asbesten måste vara väl inplastad i byggplast och tejpad för din egen och personalens skull. Fråga om du är osäker på hur du ska hantera materialet.

Tänk på att asbest är ett hälsofarligt ämne. Är du det minsta osäkert på om det är asbest du ska lämna på återvinningscentralen, fråga oss. När du slänger asbest felaktigt kan det leda till dyra saneringar som bekostas av dig om du har orsakat föroreningen. Detta oavsett om du har vetat om att det är asbest eller inte. Så fråga alltid oss om du är osäkert, så hjälper vi dig.

Läs mer om asbest på Arbetsmilöjverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Större mängder asbest

Har du större mängder asbest kan du lämna dem till Borås Energi och Miljö. Kontakta dem för mer information och prisuppgifter.

Telefon Borås Energi och Miljö: 033-35 74 87

Blåbetong och invasiva växter

Blåbetong och invasiva växter kan du lämna på återvinningscentralen Skene skog. Prata med personalen på plats för att få hjälp med det.

Farligt avfall från företag

För farligt avfall från företag gäller andra regler.

Läs mer om avfall från företag

Symbol för återvinning av batterier och bilbatterier. Orange bakgrund och ett vitt småbatteri och ett vitt bilbatteri.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna småbatterier, bilbatterier och löstagbara batterier från till exempel verktyg och leksaker. Inbyggda batterier som du inte kan ta loss lämnar du som elavfall tillsammans med hela apparaten.

Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker och på våra återvinningsstationer runtom i kommunen. Försäljare av varor med inbyggda batterier är skyldiga att ta tillbaka dessa varor.

Brännbart avfall är allt som du inte kan sortera på annat sätt och som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler och stora leksaker.  Lämna brännbart i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Dela upp ditt brännbara avfall i större än en meter och mindre än en meter då vi har olika behållare för det.

 • Smått brännbart upp till en meter är till exempel kuddar, mattor, täcken, hjälmar och frigolit.
 • Stort brännbart, över en meter är till exempel stoppade möbler såsom soffor och sängar samt större mattor.

Symbol för återvinning av tidningar. Blå bakgrund och en vit tidning.

På återvinningscentralen Skene skog hittar du en egen behållare för återvinning av böcker. Lämnar du dina böcker i den containern tar vi hand om dem och det blir ny pappersmassa.

Du kan också lämna böcker som du inte längre vill ha till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller till en loppis.

Symbol för återvinning av däck med och utan fälg. Lila bakgrund och ett vitt däck utan fälg och ett vit däck med fälg.

På återvinningscentralen Skene skog kan du återvinna dina gamla däck i två olika behållare: en för däck med fälg och för däck utan fälg. Du för lämna maximalt åtta däck utan fälg.

Symbol för  återvinning av elavfall. Orange bakgrund och en vit elkontakt med sladd. 

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Det är till exempel TV, radio och mobiler. Elavfall kan du lämna på återvinningscentralen Skene Skog, den mobila återvinningscentralen eller till återförsäljaren. De som säljer TV, radio, video och liknande föremål är skyldiga att gratis ta emot gammal, uttjänt, utrustning. Denna skyldighet styrs enligt lagen om producentansvar. Elprodukter som omfattas av lagen om producentansvar är hushållsmaskiner, verktyg, redskap, IT- och kontorsutrustning, mobiltelefoner och övrig telekomutrustning, TV, audio- och videoutrustning, kameror och fotoutrustning, klockor, spel, leksaker, ljuskällor, armaturer, glödlampor och lysrör.

Förläng livslängden på dina prylar

Har du fungerande apparater, maskiner eller utrustning? Fråga om någon i din närhet har behov av dem. Du kan också lämna dem till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller ge dem till en loppis. Ett annat alternativ är att lägga upp en bortskänkes- eller säljannons på nätet.

Elavfall – ett producentansvar

De som säljer TV, radio, video och liknande föremål är skyldiga att ta emot gammal, uttjänt, utrustning. Denna skyldighet styrs enligt lagen om producentansvar. Om du till exempel köper en TV-apparat kan du gratis lämna din gamla TV till inköpsstället.

Elprodukter som omfattas av lagen om producentansvar är:

 • Hushållsmaskiner, verktyg, redskap
 • IT- och kontorsutrustning
 • Mobiltelefoner och övrig telekomutrustning
 • TV-, audio- och videoutrustning
 • Kameror och fotoutrustning
 • Klockor, spel och leksaker
 • Ljuskällor, armaturer, glödlampor, lysrör
 • Microvågsung
 • Solceller

Vad händer med elavfallet?

Elprodukterna tas om hand av utbildad personal. Hemelektronik demonteras och det som kan återvinnas tas tillvara. Ur kyl- och frysskåp tas freonet om hand före skrotning. Metaller mals sönder och efter omsmältning kan de användas igen i nya produkter. Plast, trä och tygmateriel skickas för energiutvinning.

Symbol för farligt avfall. Röd bakgrund och ett vitt triangel med utropstecken. 

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan du ska lämna det till särskild insamling. På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna olika typer av farligt avfall:

 • Asbest: Vi tar emot små mängder asbest. Läs under fliken "asbest" på sidan om vilka regler som gäller.
 • Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Färg, till exempel vattenlöslig färg, oljefärg, lack- och limrester, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg och nagellack.
 • Kemikalier: Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare är alla kemikalier som är klassade som farligt avfall. Dessa är några exempel på kemikalier men det finns många fler.
 • Lösningsmedel, till exempel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Kvicksilver: Kvicksilver finns ofta i äldre termometrar och ska därför sorteras som farligt avfall. Det finns även i halogenlysrör till armaturer.
 • Oljor, till exempel spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel, till exempel silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprayburkar med innehåll sorterar du som farligt avfall. Är de helt tomma, pystomma, lämnar du dem i återvinningen för metallförpackningar vid en av våra återvinningsstationer.

Farligt avfall från företag

För farligt avfall från företag gäller andra regler.

Läs mer om avfall från företag

Symbol för  återvinning av fönster. Blå bakgrund och ett vitt fönster.

Glas, fönster med ram, vitrinskåpsluckor, planglas och speglar lämnar du i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för fyllnadsmaterial porslin och keramik, sten och grus, kakel och betong. Blå bakgrund och vita symboler som visar en trasig kopp, en hög med grus, kakel och betong.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna fyllnadsmaterial som sten, betong och keramik.

Förläng livslängden på dina prylar

Har du hela saker i porslin och keramik som skulle kunna användas av någon annan? Fråga om någon i din närhet har behov av dem. Du kan också lämna dem till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller ge dem till en loppis. Ett annat alternativ är att lägga upp en bortskänkes- eller säljannons på nätet.

Symbol för återvinning av gips. Blå bakgrund och en vit trasig gipsskiva.

Gips bidrar till försurande utsläpp vid förbränning och ska därför aldrig slängas tillsammans med brännbart avfall som går till energiåtervinning. Lämna dina gipsrester i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för  återvinning av hårdplast. Lila bakgrund och en vit stol.

Som hårdplast sorterar du all plast som inte är förpackningar. Det kan till exempel vara PVC rör, trädgårdsmöbler, plastlådor, leksaker eller en vattenkanna. Lämna hårdplast i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog. Följ sorteringsinstruktion vid behållaren eller fråga personalen på plats.

Symbol för återvinning av isolering. Blå bakgrund och en vit isolering.

Byggisolermaterial kan innehålla klorfluorkolföreningar (CFC) och klassas därför som farligt avfall vid rivning. Exempel är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv och i kylrum. Lämna din gamla isolering i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för  återvinning av kyl och frys. Orange bakgrund och ett vitt kylskåp.

Äldre kylskåp, AC och frysar innehåller flera farliga ämnen, bland annat freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Lämna din gamla kylskåp, AC och frys på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för  återvinning av matfett. Grön bakgrund och een vit stekpanna och vit droppe. 

Återvinner du matfett rätt kan det bli biogas och andra produkter av det. Gör du fel kan det förstöra ditt avlopp, våra pumpsationer och din diskmaskin. Häll därför avsvalnat matfett från stekpannan bland matavfallet eller torka ur med lite hushållspapper och släng i matavfallspåsen.

Har du stora mängder fett, till exempel efter fritering, låt det svalna och häll det i en plastflaska. Flaskan lämnar du till återvinningscentralen Skene skog eller den mobila återvinningscentralen. Vill du ha en miljötratt för att enklare samla upp fettet kan du hämta en på återvinningscentralen Skene skog eller i kommunhuset Kinna centrum.

Öppettider och adress kommunhuset Kinna centrum

Symbol för återvinning av metall. Grå bakgrund och en vit stekpanna.

När du sorterar metall är det viktigt att tänka på att det är skillnad mellan metallförpackningar, det som du ska återvinna på återvinningsstationen, och metall som räknas som metallskrot. Metallskrot är till exempel en gammal cykel, stekpanna, kastrull, tomhylsor, skruv, plåt och spikar. Lämna ditt metallskrot i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Exempel på avfall som är obrännbart är betong blandat med metall, glasfiber, gips på kakel och trä. Lämna obrännbart i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för återbruk och återvinning av hel och trasig textil. Grön bakgrund och en vit t-shirt som är hel och en som är trasig.

Textil som gardiner, kläder och skor kan du lämna i en behållare för återbruk på en av kommunens återvinningsstationer eller på återvinningscentralen Skene skog. Här kan du lämna både hela och trasiga  textilier.

Förläng livslängden på dina textilier

Produktion av kläder och textil har en stor miljöpåverkan. Det viktigaste du kan göra är att ta hand om dina kläder och använda dem så länge det går. Men när de till sist blir ett avfall är viktigt att ta tillvara på materialet så mycket som det går. En hel del av textil kan återanvändas eller återvinnas. Har du hela kläder och annat användbart? Fråga om någon i din närhet har behov av dem. Du kan också lämna dina prylar till återbruket vid återvinningscentralen Skene skog eller ge dem till en loppis. Ett annat alternativ är att lägga upp en bortskänkes- eller säljannons på nätet.

Hur återvinns textilier?

Textilier har varit mycket svåra att på riktigt återvinna, så att de blir till råvara till nya textilier. Idag är andelen textilavfall som materialåtervinns mindre än en procent i Sverige, och återvinns främst till trasor. Av det textilavfall som exporteras från Sverige används nära 20 procent som råvara i nya produkter som kompositmaterial, isolering och stoppning i till exempel bilstolar.

De senaste åren har textilåtervinningen tagit stora kliv. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kläder samlas in separat från 1 januari 2025. I den svenska regeringen utreds just nu ett eventuellt producentansvar för textil. Det innebär att man utreder vem som ska sköta insamlingen och vem som ska bekosta den.

Glädjande kan vi se att det slängs lite mindre textil i restavfallet i Marks kommun jämfört med övriga Sverige. I de senaste plockanalyserna låg det strax över 2 procent (viktprocent) textil i restavfallspåsen, jämfört med över 3,5 procent för snitten i övriga Sverige.

Läs mer om textilavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symbol för  återvinning av trä. Blå bakgrund och en vit bräda.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna trä som till exempel pall, möbler i trä och överblivet byggmaterial i trä.

Tips!

Har du fina möbler i trä som någon annan skulle kunna använda? Då kan du ställa dessa i återbruket istället. Du kan också kolla med vänner, familj, grannar och kollegor om de har behov av dem. På så sätt kan möblerna användas länge och vi minskar vårt avfall.

Symbol för trädgårdsavfall, gräs och löv och ris och grenar. Grön bakgrund och vita symboler som visar ett löv, gräs och en gren.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna trädgårdsavfall i två olika behållare:

 1. Kompost, gräs och mindre grenar
 2. Ris och grenar

Symbol för imprignerat trä. Röd bakgrund och ett vitt staket.

Lämna tryckimprignerat trä och slipers i egen behållare på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för återvinning av vitvaror. Orange bakgrund och en tvättmaskin.

Lämna vitvaror som spis, diskmaskin och mikrougn på återvinningscentralen Skene skog.

Symbol för återvinning av Sanitet. Blå bakgrund och en vit toastol.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna WC stol, bidé och tvättställ.

Symbol för återvinning av wellpapp. Brun/gul bakgrund och en vit kartong.

Wellpapp kan till exempel vara en flyttkartong, lådor och emballage. På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna wellpapp för återvinning så att det kan bli nytt material. Wellpapp som du sorterar i behållaren för wellpapp måste vara fri från plast, frigolit eller och liknande.

Tips!

Har du hela och rena flyttkartonger kvar från ditt senaste flytt? Kolla med vänner, familj, grannar och kollegor om de har behov av dem. På så sätt kan flyttkartongerna användas fler gånger.

Symbol för återbruk. Grön bakgrund och tre vita pilar som bildar en cirkel.

Har du fina prylar eller möbler som någon annan kan använda? Då kan du ställa dessa i återbruket vid återvinningscentralen Skene skog. Du kan också kolla med vänner, familj, grannar och kollegor om de har behov av dem. På så sätt kan prylarna användas länge och vi minskar vårt avfall.

På återbruket får du lämna hela, rena och kompletta möbler, prylar samt nytt och begagnat byggmaterial.

Det sker ingen försäljning på plats och det är inte tillåtet att ta saker som någon annan lämnat in.

Läs mer om att minska ditt avfall

Polisen, återförsäljare och fria marknaden

Explosiva varor ska du lämna till polisen. Explosiva varor är till exempel vapen, ammunition med tändmedel, sprängämnen, fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska produkter. Dessa varor får du inte lämna på återvinningscentralen utan till Polisen. Fyrverkerier som inte är använda kan du också lämna till återförsäljaren.

Följande räknas inte som explosiva varor:

 • Tomhylsor räknas inte som explosiva varor. De sorterar du som metall på en återvinningscentral.
 • Avskjutna fyrverkerier och raketer är inte heller explosiva varor. Dessa sorterar du som hushållsavfall i det gröna kärlet.

Tänk på!

 • Allt som innehåller krut eller andra tändmedel är brandfarligt och explosivt. Se därför till att hålla det borta från öppen eld.
 • Du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängmedel. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med sprängmedel.

Mediciner lämnar du till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

När din bil tjänat ut ska du lämna den till en auktoriserad bilskrot. De auktoriserade bilskrotarna tar emot och hanterar bilarna på ett miljöriktigt sätt.

Sorteringsguide

På webbplatsen sopor.nu kan du hitta hur du återvinna en viss sak eller material.

Till sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen