Sidans innehåll

Invasiva arter

Invasiva arter är en främmande växt eller djur som har flyttats från ett ställe till ett annat med människans hjälp, medvetet eller oavsiktligt, över naturliga hinder som till exempel hav eller berg.

Stör det lokala ekosystemet

Exempel på främmande arter som har skapat problem inkluderar växter som sjögull, jättebalsamin och jättebjörnloka, samt djur som signalkräftor och spansk skogssnigel. Dessa arter har inte naturligt funnits där de lever nu och deras närvaro kan störa det lokala ekosystemet.

Främmande arter en slags biologisk förorening

De problematiska arterna är vanligtvis invasiva, vilket betyder att de sprider sig snabbt och tar över områden på bekostnad av andra. Dessa arter kan leda till att miljön blir mindre mångfaldig och dominerad av en eller några få arter. De inhemska arterna, som naturligt hör hemma där, kan då bli undanträngda eller till och med hotade med utrotning.

Tänk efter före

Att plantera vackra, importerade vattenväxter eller introducera fisk och andra djur i nya områden kan vara riskabelt. Dessa arter har ofta en förmåga att sprida sig längs vattendrag. Djur rör sig vanligen på egen hand, men små delar av många vattenväxter, frukter och frön som flyter kan också spridas enkelt, ibland hjälpta av fåglar. Så även isolerade dammar är inte helt skyddade från detta.

Hantering av växtrester från invasiva arter

Om du har små mängder växtavfall från invasiva främmande växtarter, är det bäst att placera det i två påsar, stänga dom ordentligt och sedan slänga dom i din vanliga sophantering. När sophanteringen töms, transporteras växtavfallet direkt till förbränning, och det finns ingen risk för att frön eller växtdelar ska spridas.

Om du har större mängder växtavfall från invasiva främmande växtarter, ska du packa det noggrant och ta det till en återvinningscentral, som till exempel Skene skog. Viktigt att notera är att detta växtavfall inte bör läggas i komposten på grund av risken för att de främmande arterna sprids vidare. Istället ska du placera växtdelarna i starka sopsäckar, gärna dubbelsäckade, och se till att de är väl förseglade innan du transporterar dom till återvinningscentralen. Placera dem i den brännbara avfallskategorin.

Avfallsentreprenör

Om du har mycket stor mängd växtavfall från invasiva främmande arter så räknas inte detta som vanligt hushållsavfall, som vanligen uppstår i hem och bostäder. Istället kan du välja att anlita en avfallsentreprenör som har tillstånd att hantera sådant avfall, och de kommer att ta emot och förbränna växtavfallet åt dig. Detta är oftast det lämpligaste sättet att hantera stora mängder av sådant avfall.

Detta gör Marks kommun

På kommunal Mark har vi sedan några år tillbaka börjat bekämpa främst Jätteloka, en invasiv växtart som orsakar problem. Vi är för närvarande engagerade i ett projekt som syftar till att minska spridningen av sådana invasiva arter i vår kommun. Projektet omfattar flera åtgärder, inklusive att kartlägga och identifiera främmande och invasiva arter, utföra tester för att bekämpa dem, hantera avfall som genereras och utveckla rutiner för att hantera jord- och schaktmassor med mera.

De vanligaste invasiva arterna vi har i Marks kommun som vi valt att fokusera på i detta projekt är:

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Sjögull
  • Gul skunkkalla
  • Kanadensisk gullris
  • Smal vattenpest
  • Vresros
Karta på var invasiva arter finns

Hjälp oss hitta invasiva arter

Du kan hjälpa oss att rapportera in invasiva arter. Det kan du göra med dator, mobil eller surfplatta genom att klicka in på Invasiva arter (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Du kan även skanna QR-koden nedanför med din mobilkamera, för att komma till sidan för att rapportera in invasiva arter.

QR kod för invasiva arter

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen