Naturvård

Vår miljöenhet och LONA-initiativet främjar vår rika natur och ger stöd till naturvårdsprojekt.

  • Utforska Marks fantastiska naturreservat! Blå stolpar med snöstjärnor leder vägen till äventyret med skyltar som ger dig all information du behöver för att njuta av naturen.

  • I Mark har vi en mycket spännande och rik natur som vi alla har ett ansvar för. Miljöenheten är kommunens expert på naturvårdsfrågor och vi samlar in uppgifter om värdefulla områden och var det finns intressanta växter och djur.

  • Naturvårdsprojekt drivs framför allt genom det lokala naturvårdsinitiativet LONA. Genom LONA ges kommuner, och i förlängningen även föreningar och privatpersoner, chansen att få statligt stöd för att genomföra projekt som gynnar naturvård, friluftsliv och folkhälsa