Eldstad

Senast uppdaterad den 16 juni 2017

Före installation av eldstad och rökkanal måste i de flesta fall bygganmälan lämnas in till plan- och byggnadsnämnden senast tre veckor innan planerad byggstart.

Vilka handlingar skall lämnas in?

Anmälan om eldstad

Tidpunkten för planerad byggstart skall anges

Ritningar

Ett exemplar plan- och fasadritningar som utvisar eldstadens och rökkanalens läge och höjd över taknock. Bifogade förslag till kontrollplan ska vara ifylld.

Kvalitetsansvarig

Braskamin: sökanden godkännes som kvalitetsansvarig.
Vedpanna/ackumulatortank: endast sakkunnig godkännes som kvalitetsansvarig.

Teknisk beskrivning

Bifogas om ansökan avser vedpanna/ackumulatortank.
Broschyr som visar på eldstadens effekt.

Skicka ansökan

Ansökan skickas till: 
Plan- och byggnadsnämnden
Marks kommun
511 80  KINNA

Du kan också skicka ansökan via e-post, pbn@mark.se. 

Behöver du bygganmälan? 

Åtgärd Bygganmäl-
ningsplikt
Anmälan till
skorstensfejar-
mästare eller 
sakkunnig
Byte av eldstad
(effekt mindre än 60 kW)
Nej Ja
Byte av eldstad
(effekt större än 60 kW)
Ja  
Byte av bränsleslag och
eldstad till ved och vedpanna
Ja  
Byte av eldstad till annan typ
av bränsle (fast, flytande, gas,
ej ved) och med mindre effekt
än 60 kW
Nej Ja
Ny eldstad (ej byte)  Ja  
Ny rökkanal  Ja  
Återanvändning av rökkanal
som varit oanvänd i mer än
tre år 
Nej Ja
Utbyte av skorsten  Nej  
Installation av ackumulatortank Ja  
Insats till braskamin Ja Ja

Publicerad av: Marks kommun