Funktionsstöd

Senast uppdaterad den 6 juli 2023

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Vi vill att du ska känna dig trygg med det stöd du får.

Ansök om stöd

Vill du ansöka om stöd ska du kontakta socialförvaltningens handläggare. Du får information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Utredning och beslut

Handläggaren träffar dig och pratar om din situation och vilka önskemål om insatser du har. Utredningen görs i samverkan med dig, och du har rätt att få ta del av all information och material. Handläggaren fattar ett beslut om vilket stöd du har rätt till.

Överklaga

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Information om hur det görs skickas med ditt beslut. 

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Marks kommun och har stöd enligt LSS där du bor, kan du ansöka om förhandsbesked om insatser som du anser att du behöver. Kontakta handläggarna så berättar de mer.

Det är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som bestämmer vilket stöd du kan få. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Handläggarna ger dig den information du behöver.  

Har du behov av bostadsanpassning?

Du, som har en funktionsnedsättning, har rätt att få stöd och service från kommunen för att kunna leva ett bra liv med möjlighet att aktivt delta i samhället. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov. Läs mer under rubriken Bostadsanpassning i menyn. 

Publicerad av: Marks kommun