Sidans innehåll

Funktionsstöd för dig

Funktionsstöd erbjuder flera insatser för dig som bor i Marks kommun och har en funktionsnedsättning så att du ska kunna vara självständig och delaktig i samhället.

Avlösarservice i hemmet

Du som har en funktionsnedsättning och har ett omfattande behov av omvårdnad kan ha rätt till insatsen avlösarservice. Stödet underlättar för dina anhöriga att göra något på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

Stödet innebär att en person kommer hem till dig och tillfälligt tar över omvårdnaden. Stödet kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Det är dina behov som avgör om du har rätt till insatsen. Avlösarservice kan beviljas med ett visst antal timmar per månad eller vid enstaka tillfälle och är avgiftsfri.

Bostad med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om insatsen bostad med särskild service. Målet med insatsen är att du ska bli så självständig som möjligt. Det är dina behov som bestämmer om du erbjuds grupp- eller servicebostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett alternativ för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad på grund av din funktionsnedsättning. Stödet utformas i samarbete med dig utifrån de behov du har och vad som är viktigt för dig.

Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen för aktiviteter och samvaro. Personal finns nära tillhands dygnet runt för att du ska kunna få stöd, service och omvårdnad alla tider på dygnet.

På gruppbostaden får du stöd och hjälp med att utföra individuella aktiviteter men du har också möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter på boendet.

Kommunens gruppbostäder är belägna i hyreshus eller i fristående hus.

Servicebostad

Servicebostad är ett boendealternativ för dig som klarar mycket i vardagen på egen hand men som också behöver ha tillgång till stöd, service och omvårdnad. Stödet utformas i samarbete med dig utifrån de behov du har och vad som är viktigt för dig. Du som bor i en servicebostad får ditt stöd utfört hemma hos dig, i din lägenhet.

Servicebostaden är en lägenhet i ett bostadsområde där det bor fler personer som får samma typ av service. I närheten av din lägenhet finns ett gemensamt utrymme dit du kan gå för att träffa personal eller andra som bor i servicebostaden.

Boende och personal på servicebostaden ordnar gemensamma aktiviteter. Vid högtider anordnas gemensamma aktiviteter och umgänge.

Kommunens servicebostäder är belägna i hyreshusområden eller i fristående hus.

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder kan ansöka om insatsen daglig verksamhet. Du som redan har ett arbete eller studerar kan inte beviljas daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning som motiverar just dig.

Det finns olika former av daglig verksamhet och det är dina behov och förutsättningar som avgör vilken form som passar just dig. När du har fått ditt beslut om daglig verksamhet träffar vi dig för att se vilken verksamhet som passar just dig utifrån intresse och behov.

Gruppverksamhet i Funktionsstöds egna lokaler

Du ingår i en grupp tillsammans med andra deltagare och utför arbetsuppgifter och aktiviteter i någon av Funktionsstöds egna lokaler. Dina arbetsuppgifter och aktiviteter anpassas efter dina förutsättningar och behov. Du har stöd av personal under hela dagen.

Gruppverksamhet i utflyttad verksamhet

Du ingår en grupp tillsammans med andra deltagare och utför arbetsuppgifter ute vid ett företag eller en organisation. Dina arbetsuppgifter och aktiviteter anpassas efter dina förutsättningar och behov. Du har stöd av personal som följer med gruppen under hela dagen.

Individuell placering på företag eller organisation

Du har din dagliga verksamhet på ett företag eller en organisation där du utför arbetsuppgifter tillsammans med de andra som jobbar på företaget. Du har en handledare på företaget som fungerar som ett extra stöd för dig men du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter.

Kontaktperson

Du som är vuxen och har en funktionsnedsättning kan ha rätt till en kontaktperson. En kontaktperson kan utses för dig som har svårt att hitta vänner på egen hand och känner dig ensam. En kontaktperson är någon som har tid och intresse av att lära känna dig.

Du träffar din kontaktperson regelbundet i din vardag. Tillsammans gör ni saker som du gillar att göra. Det kan till exempel vara att ta promenader, gå och fika eller andra aktiviteter som du tycker om.

När du gör saker med din kontaktperson får du själv betala dina egna kostnader. Du får vara med och bestämma vem som ska bli din kontaktperson.

Korttidshem och korttidstillsyn

För dig som är barn, ungdom eller vuxen och har en funktionsnedsättning finns korttidsvistelse utanför hemmet. Det är en möjlighet för dig att få miljöombyte, vara med på aktiviteter och träffa kompisar. Det är också en möjlighet för dina anhöriga att få avlastning.

Korttidshem

Att ha korttidsvistelse innebär att du är på ett korttidshem, i en familj eller på ett läger. Din korttidsvistelse anpassas efter dig, dina behov och önskemål.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Du som har en funktionsnedsättning, är äldre än 12 år och går i skolan, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan och på loven. Korttidstillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet under den tid dina vårdnadshavare jobbar eller studerar.

Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera och innehållet formas efter dina behov och önskemål. När du är på korttidstillsynen har du möjlighet att vara med på aktiviteter tillsammans med andra barn och ungdomar under trygga former.

Ledsagarservice

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till ledsagarservice. Stödet från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller kanske bara ta en promenad.

Ledsagarservice kan vara ett sätt att öka din självständighet, att få lämna familjen för en stund och få erfarenheter och upplevelser på egen hand. Ledsagarservice anpassas efter dig, dina behov och önskemål.

Ledsagaren följer dig i första hand till och från fritidsaktiviteter i ditt närområde. Ni kan göra kortare resor om det är något ni tillsammans kommer överens om.

Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning, är under 65 år och har behov av hjälp med de grundläggande behoven, kan få personlig assistans för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är ett personligt utformat stöd i din vardag.

Personlig assistans är till för dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med din personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller andra grundläggande behov. Målet med insatsen personlig assistans är att du som har stora funktionsnedsättningar ska få ökade möjligheter till ett självständigt liv genom ett personligt utformat stöd.

Stödet utformas efter dina behov och ges av ett begränsat antal personer. Du som blir beviljad personlig assistans har själv rätt att bestämma vem som anställs som assistent och hur stödet ska ges. Du väljer vem som ska anordna assistansen, Marks kommun eller ett privat assistansbolag.

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen eller Försäkringskassan.

Här hittar du till Försäkringskassans information om personlig assistans. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Funktionsstöds insatser

Vill du få mer information om de olika insatserna ta kontakt med ansvarig enhetschef. Du når våra enhetschefer via kommunens kontaktcenter.

Du hittar kontaktcenters kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansöka om insats från Funktionsstöd

För att ansöka om någon av Funktionsstöds insatser behöver du ta kontakt med vår handläggarenhet. Här finns mer uppgifter om ansökan och kontaktuppgifter till handläggarenheten.

För att ansöka om Funktionsstöds insatser för dig med psykisk funktionsnedsättning kontaktar du socialtjänstens vuxenenhet.
Här finns kontaktuppgifter till Vuxenenheten.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen