Sidans innehåll

Ansöka om stöd vid psykisk funktionsnedsättning socialpsykiatri

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp och stöd av kommunen för att få en fungerande vardag.

Ansök om stöd från socialpsykiatrin

Om du har psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning som påverkar din vardag inom flera livsområden kan du vända dig till oss för att få stöd. Vänd dig till oss om du vill ansöka om stöd och insatser för att förändra din livssituation.

Tillsammans med dig anpassar vi insatserna så att det passar dig och dina individuella behov. Din delaktighet är viktig för att nå förändring.

För att ansöka om insatser från Socialpsykiatrin behöver du ta kontakt med sociaförvaltningens Vuxenenhet. Där får du råd och stöd kring din problematik. Du hittar kontaktuppgifter till Vuxenenheten längst ned på sidan.

Socialpsykiatrins insatser

Psykisk funktionsnedsättning kan visa sig inom olika livsområden; boende, sysselsättning, fritid och/eller ekonomi och påverkar din livssituation. Vi kan erbjuda dig stöd och hjälp med olika insatser. Syftet med insatserna är att upprätthålla eller utveckla dina egna förmågor att klara din tillvaro självständigt. Alla insatser utformas i nära samarbete med dig.

Insatser:

  • Boendestöd
  • Korttidsvistelse
  • Bostad med särskild service
  • Öppen verksamhet - Vallmons Träffpunkt
  • Sysselsättning

Kontakta vuxenenheten

Telefontider:
Måndag–fredag klockan 8.30–9.30 och 13.00–14.00

Telefon: 0320–21 80 85

Öppettider och telefon till vår reception
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00
Telefon: 0320-21 72 25

Akut kontakt
Vid akuta ärenden måndag-torsdag, mellan klockan 16.00-17.00, kan du ringa 0320-21 72 25. Övriga tider kvällar och på helger kan man vända sig till sociala jouren i Borås på telefonnummer 112.

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen