Sidans innehåll

Ansöka om stöd och insatser enligt LSS

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver stöd har rätt till det för att klara vardagen. Du kan beviljas stöd enligt Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS). Lagens mål är att du ska få möjlighet att leva som andra. Du kan även beviljas stöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Handläggarenheten Funktionsstöd

Det stöd och den service som du får enligt LSS är avgiftsfri, men du betalar själv din kost, ditt boende, dina resor och fritidsaktiviteter.

Om du har frågor eller vill ansöka om någon insats kontakta kommunens handläggare Funktionsstöd. Du hittar kontaktuppgifter till handläggaren längst ner på sidan.

Det är din funktionsnedsättning och ditt behov av stöd som avgör vilka insatser du kan beviljas.

Här nedan hittar du länkar till ansökningsblankett, hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med och till den lagstiftning som insatserna beviljas enligt.

Blankett för ansöka om insatser enligt LSS. Pdf, 138.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Informatiom om hur vi behandlar dina personuppgifter. Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med. Pdf, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsstöds insatser

De insatser som kan beviljas är:

 • råd och stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boendestöd
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet och sysselsättning

De flesta insatserna beviljas enlig lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS), det som vi i dagligt tal kallar LSS-insatser. I vissa fall kan dina insatser istället beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL.

Kontakta handläggarenheten funktionsstöd

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Telefontid

Måndag–fredag klockan 8.30–10.00

Besöksadress: Klockaregatan 15, Kinna.

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen