Personligt ombud

Höänder med solnedgång i bakgrunden. Foto: Jozef Klopačka

Foto: Jozef Klopačka

Senast uppdaterad den 17 april 2024

Personligt ombud är ett fristående stöd för dig över 18 år med en psykisk funktionsnedsättning.

Syftet är att du ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Ett stöd i dina kontakter

Vi kan stötta dig i kontakten med myndigheter, vården och andra kontakter. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt, för heller inte journalanteckningar.
Tillsammans med dig kommer vi fram till vilka behov/önskemål du har och vad vi kan hjälpa till med. Vår uppgift är att hitta rätt stöd för dig i samhället.

Begränsad tid

Stöd av personligt ombud har du under en begränsad tid.

Välkommen att kontakta oss!
Du hittar även mer bra information om Personligt ombud via länkarna nedan.

Besöksadressen till vår verksamhet är Boråsvägen 26 C, Kinna

Publicerad av: Marks kommun