För dig med funktionshinder

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Utsätts du för kränkande handlingar av din partner eller någon annan närstående? Blir du isolerad, kontrollerad eller begränsad? Du som lever med ett funktionshinder kan drabbas svårt om du utsätts för våld i en nära relation. Det finns hjälp att få.

Du som har ett funktionshinder kan utsättas för samma typer av våld alla andra, men det kan också vara så att våldet riktas mot området för funktionshindret. Ett funktionshinder kan göra att våld i nära relation får extra svåra konsekvenser. Det kan också göra det svårt att lämna en relation där du behandlas illa, om du är beroende av någon som utsätter dig för våld.

Du kanske utsätts för

 • isolering eller får inte träffa familj och vänner
 • nedsättande ord och kränkningar
 • kontrollerande beteende och begränsningar av din frihet
 • att inte få hjälp med det du behöver, till exempel mediciner, mat eller hjälpmedel
 • sexuella övergrepp eller pressas till att göra något du inte vill
 • begränsningar i din ekonomi
 • slag, sparkar eller något annat som ger fysisk smärta eller obehag

Du kanske behandlas illa eller utsätts för våld av

 • en partner
 • en annan nära anhörig eller släkting
 • en vän
 • personlig assistent, ledsagare, eller färdtjänst
 • annan vård- eller omsorgspersonal

Du som lever med ett funktionshinder kanske är extra beroende av en eller flera personer i din omgivning. I så fall kan det innebära att risken att utsättas för våld är lite högre än annars. Det kan också vara så att personen som utsätter dig riktar våldet mot funktionshindret, till exempel genom att kränka eller utnyttja dig på grund av din funktion eller begränsa dina möjligheter till hjälpmedel eller mediciner.

Det är viktigt att komma ihåg att våld aldrig är okej, att det inte är ditt fel och att du aldrig förtjänar att utsättas för våld och kränkningar. Hos oss på socialtjänsten får du råd, stöd och hjälp oavsett din situation. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Som närstående till en våldsutsatt person med funktionshinder

Du som är anhörig eller närstående kan följa de råd vi har för närstående. Som närstående kan du till exempel hjälpa personen att få tillgång till information. Det är viktigt att personen får information om våld på ett sätt som är tillgängligt, och där kan du vara till stor hjälp. Du kan också vara ett stöd i kontakt med socialtjänst och myndigheter.

Om du är orolig att en person i din närhet utsätts för våld kan du kontakta oss på socialtjänsten. Du kan få råd och stöd, och om du vill kan du vara anonym.

 

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik? Här finns en guide för dig.

Publicerad av: Marks kommun