Sidans innehåll

Hur fungerar en kommun

Mark är en av Sveriges 290 kommuner. En kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns lokalt där vi bor. Det är kommunen som bland annat ser till att dina sopor blir hämtade, att det finns skolor för barnen och någonstans för gamla att få hjälp när de inte längre klarar sig själva.

Folkvalda politiker

En kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att du och alla andra Markbor som röstar i kommunalvalet bestämmer vilka som styr Marks kommun. Besluten fattas av folkvalda politiker i beslutande församlingar, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder uppdelade efter olika ansvarsområden.

Kommunfullmäktige

Kommunens nämnder

Förvaltningar och anställd personal

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställd personal i förvaltningar som hör ihop med nämnderna. Den högsta tjänstepersonen i Mark är kommundirektören.

Kommunens förvaltningar

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste erbjudas till kommuninvånarna.
Det är till exempel:

 • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg om äldre och funktionshindrade
 • hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • bostadsförsörjning
 • gator

Frivilliga verksamheter

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till invånarna, exempelvis:

 • öppen förskola
 • fritidsverksamhet
 • byggande av bostäder
 • energi
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • sysselsättning
 • näringslivsutveckling
 • kultur och evenemang
 • konsumentrådgivning

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning